AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Alt Başlıklar

FAKÜLTELER

Akdeniz Üniversitesi

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BÖLÜMÜ

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı

DAHİLİ TIP BÖLÜMÜ

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağ.ve Hast. Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. Ve Hast. Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hast Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hast. Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Reh Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hast Anablim Dalı
 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

CERRAHİ TIP BÖLÜMÜ

 • Anestezyoloji ve Rean AD
 • Beyin ve Sinir Cer. AD
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hast ve Doğum AD
 • Kalp Damar Cer AD
 • Kulak Burun Boğaz Hast AD
 • Ortopedi ve Travmatoloji AD
 • Plastik ve Rek. Est. Cer AD
 • Tıbbi Patolpji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Endodonti
 • Periodontoloji
 • Ortodonti
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Restoratif Diş Tedavisi

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki koruma Bölümü
 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
 • Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme Bölümü
 • Zootekni Bölümü

FEN FAKÜLTESİ

 • Biyoloji Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • Uzay Bilimleri ve Teknoloji Bölümü

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Arkeoloji Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Coğrafya
 • Psikoloji
 • Sanat Tarihi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
 • Rus Dili Edebiyatı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Ekonometri Bölümü

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ VE ANA BİLİM DALLARI

 • Medeni Hukuk Ana bilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Ana bilim Dalı
 • Roma Hukuku Ana bilim Dalı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana bilim Dalı
 • Deniz Hukuku Ana bilim Dalı
 • Milletler Arası Özel Hukuk Ana bilim Dalı
 • Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana bilim Dalı

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ VE ANA BİLİM DALLARI

 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana bilim Dalı
 • Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı
 • İdare Hukuku Ana bilim Dalı
 • Hukuk Tarihi Ana bilim Dalı
 • Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
 • Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik\Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik Ve Fen Bilimleri Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 • Gazetecilik Bölümü
 • Reklamcılık Bölümü
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Radyo, Televizyon ve Sinema

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • Resim
 • Heykel
 • Grafik
 • Seramik
 • Müzik
 • Fotoğraf
 • Sinema-Tv
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

 • İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
 • Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı
 • Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • Yetiştiricilik Anabilim Dalı
 • Hastalıklar Anabilim Dalı

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı
 • Hadis Anabilim Dalı
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı
 • İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
 • Kelâm Anabilim Dalı
 • Tasavvuf Anabilim Dalı
 • Tefsir Anabilim Dalı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Din Eğitimi Anabilim Dalı
 • Din Felsefesi Anabilim Dalı
 • Din Psikolojisi Anabilim Dalı
 • Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
 • Dinler Tarihi Anabilim Dalı
 • Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
 • İslam Felsefesi Anabilim Dalı
 • Mantık Anabilim Dalı

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

 • İslam Tarihi Anabilim Dalı
 • Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
 • Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
 • Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

 

TURİZM FAKÜLTESİ

 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm Rehberliği
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Rekreasyon Yönetimi

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 • Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Ana bilim Dalı
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana bilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
 • Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 

ENSTİTÜLER

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSİTÜSÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

 • ANATOMİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
 • BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
 • BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI
 • HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
 • FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
 • TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ANABİLİM DALI
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
 • HAREKET VE ANTRENMAN ANABİLİM DALI
 • HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
 • ORTODONTİ ANABİLİM DALI
 • PEDODONTİ ANABİLİM DALI
 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • ENDODONTİ ANABİLİM DALI
 • RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • SPORCU SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ

Pr Dr. TUNCER KARPUZOĞLU ORGAN NAKLİ ENSİTÜSÜ

 

YÜKSEK OKULLAR VE KONSERVATUVAR

 

TURUZİM İŞLETMECİLİĞİ ve OTEL YÜKSEK OKULU

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÖYNÜK MUTFAK SANATLARI MESLEK YÜKSEKOKULU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MİSYON- VİZYON VE ULAŞIM

 

 

ÜNİVERSİTELERE GERİ DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

ÜNİVERSİTENİN RESMİ WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

 

Yazar: ilayda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir